Voor vragen en inlichtingen:

Info@
Veteranencafe
Alleman.nl

Nieuws

1e BIJEENKOMST IN HET VETERANENCAFÉ IN HARDERWIJK

Wij, als organisatieteam, zijn zeer opgetogen over het aantal veteranen en belangstellenden die zich, via een mail, hebben aangemeld voor de opening van het Veteranencafé Alleman op 27 oktober a.s.


Zij hebben de de navolgende mededeling ontvangen:

Geachte heer/ mevrouw,

Bedankt voor uw aanmelding om aanwezig te zijn bij de start van ons Veteranencafé in Grand Café Alleman aan het Triasplein 1 in Harderwijk.

U bent van harte welkom op woensdag 27 oktober vanaf 15.00 uur.


Om 15.30 uur is er een kort welkom door de organisatie waarna:

• De opening van dit Veteranencafé wordt gedaan door de Locoburgemeester van Harderwijk de heer Bert van Bijsteren.

• Direct na zijn openingswoord willen we het woord geven aan de directeur van het Nederlands Veteraneninstituut, Brigade-generaal der Rijdende Artillerie Paul Hoefsloot.

• En dan aansluitend een gezellig samenzijn.


U kunt ons makkelijk vinden omdat er dan die middag 3 voertuigen voor ons Veteranencafé Alleman zullen staan. Te weten 2 Jeeps en een Fennik. Op verzoek is het mogelijk om u gratis per Jeep te komen halen of wegbrengen naar uw woning in Harderwijk.

Dit dan per mail aanvragen via info@VeteranencafeAlleman.nl.


Verder is er voor onze bezoekers een klein Veteranenmuseum ingericht bij Zorgdat, op het Triasplein 9. Dat is 3 deuren verder bij Alleman. Ook daar bent u welkom.


Vergeet u niet uw QR-code of het juiste formulier mee te nemen anders kunt u helaas na de Corona-controle niet naar binnen bij Alleman! Mochten hierover nog vragen zijn, laat het ons weten.

Graag tot 27 oktober!

Met vriendelijke groet,

Het organisatieteam

INITIATIEF VOOR VETERANENCAFÉ IN DRIELANDEN

Werkgroep

Een enthousiaste groep mensen met een veteranen achtergrond hebben het initiatief genomen om verschillende activiteiten voor de regionale veteranen te organiseren.


Doelstelling

Het initiatief heeft tot doel om alle veteranen; oud en actief dienende militairen; burgers die bij defensie hebben gewerkt of nog werken en inwoners zijn van Harderwijk en omgeving, met elkaar in contact te brengen. Dit samenwerkingsverband maakt het mogelijk dat deze mensen elkaar kunnen ontmoeten om de saamhorigheid te bevorderen, hun verhalen kwijt te kunnen en om de eventuele eenzaamheid tegen te gaan. Daarnaast wil de werkgroep ook allerlei interessante activiteiten organiseren om de bijeenkomsten nog interessanter te maken.


Veteranenmuseum

Tijdens de bijeenkomst is het mogelijk om het kleine veteranenmuseum, ingericht in Wijkontmoetingscentrum Drielanden van Zorgdat, gratis te bezoeken. Hier kan men de uitgestalde documenten, boeken, albums, foto’s en attributen bekijken.

De bedoeling is om dit elke laatste woensdag van de maand, van 15.00 – 18.00 uur te laten plaatsvinden.


Onder voorbehoud (Corona regels) alle data: de eerste bijeenkomst is gepland op 27 oktober. Vervolgens hopen we dit te vervolgen op 24 november, 26 januari, 23 februari en 30 maart in het nieuwe jaar.


Wilt u een bijeenkomst bijwonen, meldt u zich dan wel tijdig aan via info@veteranencafealleman.nl, want vol is vol. Uiteraard hopen wij u dan te mogen begroeten.

Lokoburgemeester Bert van Bijsteren
Brigadegeneraal Paul Hoefsloot